باز آی به کنج خلوتم ٬ باز آی

همیشه دیر رسیدم. با تمام توان دارم میدوم، اما انگار او سریعتر است. از دور میبینمش. پس چه وقت سوی من می آید؟

/ 4 نظر / 8 بازدید
بهنام

miyan bor yadet nare

صنم

مثل خودت مبهم بود

حامد

از وقتی من رفتم چقدر سريع آپ می کنی؟

پسر بابا

نمونه ای دردونه ای شادونه ای گل این گلخونه ای بچه ی توپخونه ای