امتحان

شرکت نکردن سر جلسهٔ امتحان، مثل حاضر نشدن تیم فوتبال سر مسابقه است. سه - هیچ به نفع استاد تمام می‌شود!

/ 2 نظر / 13 بازدید
مهسا

اوو... چرا ؟ اتفاقی افتاد؟ درس نخوندی؟ اینجا که tweeter نیست، سوت سوتک می زنی می ری. البته با این ریکسی وجدان که تو نوشتی... یعنی سه ترمه این درس را می گیری و نمی پاسی؟ امیدوارم جیب مبارک تاوات این قضیه را راحت بتواند پس بدهد.

نگین حسینی

اینطوری هم نیست. بعضی بازی ها برنده ای ندارد ...