برف زيباست

برف زیباست ، وقتی درختها رو سفید پوش کرده و ذره ذره از سر درختها برفها میریزن پایین.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برف زیباست ، وقتی هنوز کسی روش راه نرفته و بچه ها رو یاد بستنی وانیلی می اندازه.

برف زیباست ، به خصوص وقتی به خاطرش مدرسه ها تعطیل میشن.

برف زیباست ، وقتی پتی میکنه و پات توش فرو میره.

برف زیباست ، حتی وقتی ماشینت توش گیر کنه و مجبور باشی 1 ساعت هولش بدی و اطراف چرخ رو پارو کنی.

برف زیباست ، حتی وقتی 2 – 3 ساعت دیر برسی سرکارت. موافق نیستین؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
simiagar

برف ... پشت يک پنجره ی پر برف بشينی کنار يک آتش لرزان . در حالی که به پشتی صندلی تکيه می دی قهوت رو مز مزه کنی و به اين فکر کنی که حالا چه می شود برای اين دنيا کرد . خوش باشی