سالروز آزادیِ نزدیک به مطلق!

پاهای آویزان

عکس از Martin Strankaخواستم سالروز دستیابی ایرانیان به آزادیِ نزدیک به مطلق رو تبریک بگم.

در این یک سال اینجا خیلی چیزها آزاد بود. آزادیِ انتخابات. آزادیِ دروغ. آزادیِ فریب. آزادیِ ظلم. آزادیِ دزدی. آزادیِ رانت. آزادیِ اعتراف. آزادیِ زندان. آزادیِ کشتن. آزادیِ مردن. آزادیِ مردن. آزادیِ مردن... آزادیِ مطلق!

/ 5 نظر / 21 بازدید
پگاه

من جای تو بودم اسمش را میذاشتم " از بین رفتن زشتی کار"

گلهای کاغذی

آنقدر زمین خورده ام که بدانم برای برخاستن نه دستی از برون که همتی از درون لازم است حالا اما... نمی خواهم برخیزم در سیاهی این شب بی ماه می خواهم اندکی بیاسایم فردا فردا برمی خیزم وقتی که فهمیده باشم چرا زمین خورده ام...

pink

پس بهشون تبریک می گم[سبز]

Behnaaaaz

Azadi tajavoz ro yadet raft

فاطمه

خو چتن ایقدر حرف مفت می زنین