عاشقانهٔ سیاسی

کفش پا کردن
از تصاویر به اشتراک گذاشته شده در گوگل ریدر.جهان بر مدار تو نمی‌گردد

اگر من نخواهم

عزیزم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
نازنین

چه کفش خوشگلیه مانی / در ضمن میگذرد خوب هم میگذرد عزیزم...

طاها

نه بابا![اضطراب]