تجدید دیدار با حکیم ناصرخسرو

پُر خاک و خسی تو ای نگونسار
از بی‌خردی و از مرائی

هرچند به شخص همچو دانا
با چاکر و اسب و با ردائی

چون یک سخن خطا بگوئی
بر جهل تو آن دهد گواهی

 

 

پاوبلاگی کپی‌رایتی: دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مجتبی مینوی، انتشارات دنیای کتاب، سال چاپش معلوم نیست ولی قیمتش ۱۱۰۰ ریال بوده!

/ 2 نظر / 19 بازدید

خدایی دیدی چه کردن با یادگار امام من جای سید حسن بودم می رفتم نجف

پلاک 13

تازگيها نميدونم چرا با شعر هاي اين جوري نميتونم ارتباط بگيرم !!