در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف

 همه ما دیکتاتوریم.

رؤسای ما دیکتاتورند. زیردستان ما دیکتاتورند. پدران و مادران ما دیکتاتورند. خواهرها و برادرهای ما دیکتاتورند. خود ما هم دیکتاتوریم.

می‌خواهم بگویم در چنین جامعه‌ای، چه اشکالی دارد که دیکتاتورهایی را "به شایستگی" برایمان در مقامات بالا انتصاب کنند؟!

/ 2 نظر / 13 بازدید
نویسا

[لبخند]من کاملا موافقم! همه دیکتاتوریم!

ففری

هیچ اشکالی ندارد. چون ما هم به شایستگی آنها را عزل می کنیم .[چشمک] سلام .