تجدید دیدار با حکیم ناصرخسرو (۲)

جز آدمی نزاد ز آدم درین جهان
وینها ز آدمند، چرا جملگی خرند؟

دعوی کنند گرچه براهیم‌زاده‌ایم
چون ژرف بنگری همه شاگرد آزرند

در بزمگاه مالک ساقی ِ زمانه‌اند
این ابلهان که در طلب جام کوثرند

خویشی کجات بینم کانجا برادران
از بهر لقمه‌ای همه خصم برادرند

 

 

پاوبلاگی توضیحی: آزر نام پدر حضرت ابراهیم (ع)، معروف به بت‌گر و بت‌تراش بوده است.
و خصم به معنی دشمن است.
در نسخه اصلی هم - احتمالاً برای حفظ وزن شعر - الف ابراهیم رو ننوشته‌اند.

پاوبلاگی کپی‌رایتی: دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مجتبی مینوی، انتشارات دنیای کتاب، سال چاپش معلوم نیست ولی قیمتش ۱۱۰۰ ریال بوده!

/ 0 نظر / 15 بازدید