بشتابید تا تموم نشده!

کشتی‌ئه نزدیک کابل فجیره رسیده: گوگل فیلتر شد، کلاً!


پاوبلاگی اضافه شده در ۱۹ خرداد ساعت ۱۳ و خرده‌ای: رفع فیلتر شد! از این مسائل پیش میاد؛ آخه مخابرات رو تازه خریدند، هنوز دکمه‌هاش رو خوب بلد نیستند! گاهی دستشون اشتباهی می‌خوره به یه دکمه...

/ 3 نظر / 19 بازدید
رهگذر

سلام خیلی وقت بود به این وب سر نزده بودم. تو هم خیلی وقته به وب من سر نزدی. من خیلی وقت نظری ندادم. تو هم خیلی وقت نظری ندادی. من چندتا از مطالب رو خوندم خوب بود. تو هم بیا چندتا از مطالب من رو بخون شاید خوب باشه

مهيار

جناب رهگذر ياد اون قصه "من يه شكلات به اون دادم، اونم يه شكلات به من داد. من گفتم حالا ما با هم دوستيم، اونم گفت آره حالا ما با هم دوستيم. گفتم دوستِ دوست، گفت دموستِ دوست ..." افتادم [لبخند]