خون به خون شستن محال آمد، محال...

/ 2 نظر / 10 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

خدايا دلم پيش من نيست گفته باشم کليد در خانه ات پيش من نيست گفته باشم همه ترسم اينست که تا روز آخر خدايا دلت پيش من نيست گفته باشم ببینم اصلا ربطی به پستت داشت ؟ اه نه [شوخی]

نگین حسینی

یاد این شعر افتادم، فکر می کنم از رودکی باشه: عيسي به رهي ديد يکي کشته فتاده حيران شد و بگرفت به دندان، سر انگشت اي کشته، که را کشتي تا کشته شدي زار تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت.... ناصرخسرو