خيال پردازی مال بچه هاست . اين جمله ای بود که ديروز بهم گفتند. واقعا اينجوريه؟ 33.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید