به ياد صلاحی

عكس از فارس/تا حدودي دودره از گل آقا

سالها پيش – وقتی راهنمایی بودم – توجه ام به كتابی در كتابخانۀ پدرم جلب شد. «طنز آوران امروز ايران». وقتی ورقش زدم در جلوی «طنزيم كنندگان (!)» نام عمران صلاحی را ديدم تا اولين آشنایی جدی ام با ادبيات طنز هيچ گاه فراموشم نشود.

چه حيف كه نشناختمش و صد حيف كه اينقدر زود رفت. يادش گرامی.

http://www.golagha.ir/vijename/2006/Oct/%205/870.php

http://www.golagha.ir/news/2006/Oct/%206/876.php

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

گل رز گلی ست تقريبا به اندازه گل ميخک اما اندازه قيمتش بيشتر است تفاوت ديگری که اين گل با گل ميخک دارد اين است که ميخک ميخ ندارد اما اسمش ميخک است در حالی که رز ميخ داردو اسمش ميخک نيست