پادراز

بخشی از یک شعر

دنيا كوچك است و پرواز پرندگان بزرگ.

تو كيستی؟ از كدام دياری؟

من صدای نورم، پرده ای از آرزوهای ديرين.

كاشتم عشق است به تو، تو هم بكار!

من هم كاشتم با تو،

در زمين من، در زمين تو

نيايش،

و ستايش.

نه از من، نه ازتو.

..... از او.

حسين عليزاده/ به نقل از آلبوم آلبا، گروه نور

+ پادراز ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢٩
comment نظرات ()