پادراز

ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

ماه رمضان از راه می رسد. ماه خدا و دعا و روزه و نذر و...

بازار زهدفروشان داغ داغ است. دين كالايشان است. ارزان می خرند و گران می فروشند. «تظاهر» به روزه داری خيلی بيشتر از تظاهر به روزه خواری ديده می شود. رياكاران جانمازها را آب می كشند تا كارشان در بقيه ماههای سال رونق بگيرد.

آنانيكه در يك سال گذشته هر غلطی كه می خواستند كرده اند، يك ماه توبه می كنند تا در يك سال آينده هم هر غلطی كه می خواهند بكنند. اما خدايی كه در همين نزديكی هاست می داند كه: «ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد.»

+ پادراز ; ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢
comment نظرات ()