پادراز

 

معجزه ای در کار نخواهد بود مگر آن که من بخواهم. معجزه از قلب من آغاز می شود و آب را می شکافد و باران را فرمان بارش می دهد.

[…] حالا دارم به پاس این کشف، خود را عادت می دهم که در انتظار هیچ معجزه ای نباشم. هیچ چیز برای سرزمین من رخ نخواهد داد مگر آن که من بخواهم. اگر « پری نهفته رخ است و دیو در کرشمه حسن » منم که پری را رانده ام و دیو را خوانده ام.

 چلچراغ/شماره 204 /منصور ضابطیان

+ پادراز ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٤/۱٢
comment نظرات ()