پادراز

واقعيت عريان

واقعیتِ عریان؛ اگر فراموشش کنی – تلخ – خود  را می نمایاند.

و اگر به جنگش برخیزی، سخت به زمینت می زند.

تنها باید بپذیری اش همه آنچه را که واقعاً وجود دارد. از بودن ها و نبودن ها. داشتن ها و نداشتن ها. رفتن ها و آمدن ها...

+ پادراز ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/۱۳
comment نظرات ()