پادراز

هويجوری

هیچ چیزی در هیچ زمانی در هیچ کجایی، هیچ نشانی از هیچ منظوری نیست.

 


یه مورچه، نباید با فیل دوست بشه، چون لِه میشه.

یه سنگریزه، نباید با صخره رفیق بشه، چون خرد میشه.

یه شیشه، نباید با چکش کاری داشته باشه، چون میشکنه.

یه پروانه، نباید طرف شمع بره، چون می سوزه.

و خاکستر، نباید با باد صحبت کنه، چون به باد میره.

 

 


these wounds won't seem to heal

this pain is just too real

there's just too much that time cannot erase

 

My immortal کاری از Evanescence

 

+ پادراز ; ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٩/٦
comment نظرات ()