پادراز

کاش

 

گفت: راستش خیلی از کرمها خوشم می آد ، البته می دونم عجیبه ولی ... چطوری بگم ، من عاشقشون هستم .

            در اینجا ناگهان خنده اش گرفت ، روسری اش را مرتب کرد و گفت : موجودات جالبی هستند ، خیلی ازشون خوشم می آد .

            و بعد رفت ، بدون خداحافظی .

            همچنان روی نیمکت نشسته بودم .

            هوا داشت کم کم بارانی می شد .

            با خودم فکر کردم ، کاش کرم بودم .

                                                                                                سید شهاب الدین میر شاه ولدی

+ پادراز ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۳
comment نظرات ()